Τα προβλήματα

mental-illness-sketch-2

Τι είναι η ψυχική υγεία;

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η ψυχική υγεία δεν είναι απλά η απουσία της ψυχικής διαταραχής. Ορίζεται ως μια κατάσταση ευεξίας στην οποία κάθε άτομο πραγματοποιεί το προσωπικό του δυναμικό, αντιμετωπίζει τα καθημερινά άγχη της ζωής, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και γόνιμα, και είναι σε θέση να συνεισφέρει μέσα στην κοινότητα.

Φαίνεται λοιπόν ότι τα όρια μεταξύ ψυχικής υγείας και ψυχικής ασθένειας (ή ψυχικής διαταραχής όπως ορίζεται στα σύγχρονα ταξινομικά συστήματα) είναι ασαφή. Τα συμπτώματα από την ψυχική σφαίρα, η θλίψη, το άγχος, οι καταναγκασμοί, η αϋπνία, μπορεί να παρουσιαστούν σε διάφορες φάσης της ζωής μας. Κάποιες φορές είναι συνθετικά μιας πραγματικής ψυχικής διαταραχής και άλλες όχι. Είναι χρήσιμο λοιπόν να γνωρίσουμε τις διαταραχές αυτές, όχι για να γίνουμε γιατροί του εαυτού μας, να διαγνώσουμε αν έχουμε ή όχι μία ψυχική διαταραχή, αλλά να ευαισθητοποιηθούμε, να ενημερωθούμε πάνω στο θέμα αυτό και να απαλλαγούμε από το ταμπού, το στίγμα της ψυχικής νόσου.